Styrelsen

Styrelsen:


Kontakt:

styrelsen@kapellgardet.se


Styrelse 2021-2023 :

  • Magnus Ohlin, ordförande , magnus@kapellgardet.se,  mobil: 0730 612 195
  • Ingegerd Palmér, vice ordf. överlåtelser,  p-platser, ingegerd@kapellgardet.se
  • Björn Berglund, sekreterare, bjorn@kapellgardet.se
  • Ove Hansson, ekonomi, ove@kapellgardet.se
  • Robin Pantzar, fastighetsfrågor, robin@kapellgardet.se
  • Brage Dankell, projekt, brage@kapellgardet.se
  • Marie Hughes, säkerhet/kameraövervaking, yttre miljö. marie@kapellgardet.se