Mäklarinformation

Mäklarinformation


Den här sidan visar kortfattad information om brf Kapellgärdet 1. Informationen är i första hand riktad till mäklare och lägenhetsspekulanter. Du är självklart också välkommen att kontakta någon av föreningens kontaktpersoner om du har frågor.

Namn
Bostadsrättsförening Kapellgärdet 1 i Uppsala

Organisationsnummer
769614-5726

Postadress
Brf Kapellgärdet 1
Portalgatan 4F
754 23 Uppsala

Telefonnummer
Magnus Ohlin, ordförande
mobil: 0730 612 195

Hemsida:
www.kapellgardet.se

Stadgar:
Stadgar 2021

Ordningsregler:
Ordningsregler 2022

Årsredovisning:
Årsredovisning 2022

Försäkring
Kollektivt tecknad bostadsrättstilläggsförsäkring.

Nyckelhantering vid överlåtelse
När en lägenhet överlåtes till ny ägare skall överlämning av nycklar ske via BB Lås- och Säkerhetscenter, Kungsgatan 107.

Detta för att säkerställa att alla uttagna nycklar till lägenheten överlämnas till den nya ägaren. Om säljaren inte kan lämna in alla uttagna nycklar, skall låset till lägenheten bytas ut. Detta utbyte bekostas av säljaren.


Överlåtelse-  och pantsättningsavgifter

Överlåtelseavgiften är 2,5% av gällande prisbasbelopp som i dagsläget är 1 183 kr och den räknas upp för varje år i samband med att prisbasbeloppet ändras. Det är köparen som betalar denna avgift.


Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp och i dagsläget är den 473 kr per pant och det är den medlem som tar panten som betalar avgiften.


Juridisk person.

Föreningen godkänner inte ägande av juridisk person.


Ägarfördelning.

Förenningen godkänner delat ägande mellan barn och förälder. Minst 10 - 90%.


Handlingar rörande överlåtelse/medlemsansökan skickas till Styrelsen Brf Kapellgärdet 1, Portalgatan 4F

754 23 Uppsala eller till styrelsen@kapellgardet.se


Andelstal / Lägenhetsregistret.

För mäklarbild hänvisar vi till vår ekonomiska förvaltare Fastum AB,

hemsida www.90220.se

Lägenhetsregistret: välj Kundservice i menyn och sedan Utdrag ur lägenhetsförteckning.

Du behöver ha mobilt bank ID samt ett mobilnummer.


Bostadsadresser:
Portalgatan 4 A-K


Antal lägenheter:
107 st.

Förråd ingår i bostadsrätten.

Balkong/Uteplats upplåts med Nyttjanderätt.


Avgiftshöjning.

Månadsavgiften för bostäder och garageplats (inte carport) kommer att höjas med 10 %  från och med 1 juli 2023.

Brf. Kapellgärdet 1 bildades 2008 och avgiften har sedan dess varit oförändrad.

Månadsavgiften för bostäder och garageplats (inte carport) kommer att höjas med 5 % från och med 1 januari 2024.


I avgiften ingår värme, varmvatten, kallvatten samt

Telia Triple Play, kanalpaketet lagom, bredband 250/250 Mbit/s samt IP-telefoni (exkl. samtalsavgifter).

Gemensamt elavtal IMD (föreningens avtal) med individuell el-mätning debiteras i efterhand.

 

Parkeringsplatser:
71 st. i eget varmgarage.

20 st i carport samtliga med motorvärmaruttag och elbilsladdare.

Antalet lediga platser varierar, kontakta styrelsen angående dagsläget.

styrelsen@kapellgardet.se

Byggnadsår:
2008