Felanmälan

Felanmälan och annan kontaktinformation


Teknisk förvaltning: UBC på telefonnummer 018 - 12 55 38, 09.00 - 09.30, 12.30 - 13.00. Övriga tider kan meddelande lämnas på telefonsvarare. Felanmälan kan även göras via formulär på www.ubcfast.se.


Ang. vatten &avlopp: Relita Fastighetsjour 0771-103500


Ang störningar i fastigheten måndag-söndag 20.00-06.00: Svenska Störningsjouren 0771- 312140


Vid problem med skadedjur kontaktas Nomor AB på tel. nr 018 - 12 88 88. Uppge föreningens försäkringsnummer hos Länsförsäkringar.


ATT TÄNKA PÅ
Som bostadsrättsinnehavare står du själv för kostnaden för de flesta utförda åtgärder inom din lägenhet. UBC hjälper föreningen att göra bedömning vid felanmälan.