Felanmälan

Felanmälan och annan kontaktinformation


Teknisk förvaltning: UBC på telefonnummer 018 - 12 55 38, 09.00 - 09.30, 12.30 - 13.00. Övriga tider kan meddelande lämnas på telefonsvarare. Felanmälan kan även göras via formulär på www.ubcfast.se.


Ang vatten & avlopp: Spolsnabben AB  070 555 06 02


Ang störningar i fastigheten måndag-söndag 20.00-06.00: Svenska Störningsjouren 0771- 312140


Ang skadedjur: Anticimex AB  på tel. nr 075 - 245 10 00. .


Ang Lås: Lås & Säkerhetscenter AB (BB gruppen) tel. 010 163 68 00


ATT TÄNKA PÅ
Som bostadsrättsinnehavare står du själv för kostnaden för de flesta utförda åtgärder inom din lägenhet. UBC hjälper föreningen att göra bedömning vid felanmälan.