Protokollet från årsstämman 2012 kan laddas ner här.